اخبار
مقالات
  • لوستر ها به عنوان منبع تامین نور و هم به عنوان یکی از منابع زیبایی در دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرند.در انتخاب لوستر مسئله مهم قابل توجه نقش نور […]

    به دنبال لوستر مناسب

    لوستر ها به عنوان منبع تامین نور و هم به عنوان یکی از منابع زیبایی در دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرند.در انتخاب لوستر مسئله مهم قابل توجه نقش نور […]

  • در این مقاله انواع نورپردازی و منابع نوری که می توان برای هر کدام به کار برد شرح داده می شود: نورپردازی فراگیر در این نوع نورپردازی، اتاق قابل مشاهده […]

    نور در لبه تاریکی

    در این مقاله انواع نورپردازی و منابع نوری که می توان برای هر کدام به کار برد شرح داده می شود: نورپردازی فراگیر در این نوع نورپردازی، اتاق قابل مشاهده […]