اخبار
مقالات
  • لوستر ها به عنوان منبع تامین نور و هم به عنوان یکی از منابع زیبایی در دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرند.در انتخاب لوستر مسئله مهم قابل توجه نقش نور […]

    به دنبال لوستر مناسب

    لوستر ها به عنوان منبع تامین نور و هم به عنوان یکی از منابع زیبایی در دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرند.در انتخاب لوستر مسئله مهم قابل توجه نقش نور […]

  • در اين مقاله انواع نورپردازي و منابع نوري كه مي توان براي هر كدام به كار برد شرح داده مي شود: نورپردازی فراگیر در این نوع نورپردازی، اتاق قابل مشاهده […]

    نور در لبه تاریکي

    در اين مقاله انواع نورپردازي و منابع نوري كه مي توان براي هر كدام به كار برد شرح داده مي شود: نورپردازی فراگیر در این نوع نورپردازی، اتاق قابل مشاهده […]