اخبار
مقالات
  • لوستر ها به عنوان منبع تامین نور و هم به عنوان یکی از منابع زیبایی در دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرند.در انتخاب لوستر مسئله مهم قابل توجه نقش نور...

    به دنبال لوستر مناسب

    لوستر ها به عنوان منبع تامین نور و هم به عنوان یکی از منابع زیبایی در دکوراسیون منزل مورد استفاده قرار میگیرند.در انتخاب لوستر مسئله مهم قابل توجه نقش نور…

  • در این مقاله انواع نورپردازی و منابع نوری که می توان برای هر کدام به کار برد شرح داده می شود: نورپردازی فراگیر در این نوع نورپردازی، اتاق قابل مشاهده...

    نور در لبه تاریکی

    در این مقاله انواع نورپردازی و منابع نوری که می توان برای هر کدام به کار برد شرح داده می شود: نورپردازی فراگیر در این نوع نورپردازی، اتاق قابل مشاهده…